Handreiking SE Informatica

22 februari 2024

Welkom op de site van de handreiking schoolexamen informatica havo/vwo. Hier tref je onder andere informatie over de verschillende specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen en links naar relevante documentatie en sites.

  • Het onderdeel Het examenprogramma beschrijft hoe de eindtermen uitgewerkt zouden kunnen worden, toelichtingen op eindtermen, begrippen en concepten, voorbeelden van contexten en toepassingen, en waar mogelijk verschil aangebracht kan worden tussen havo en vwo.
  • Het onderdeel Het PTA helpt bij het opzetten van een heel programma voor de bovenbouw: Hoeveel tijd wordt besteed aan elk onderdeel? Welke onderdelen passen goed samen? Hoe worden de verschillende onderdelen getoetst?
  • Het onderdeel Toetsen in het schoolexamen gaat dieper in op toetsen. Het beschrijft verschillende typen toetsen en geeft tips bij het maken van toetsen.
  • Het onderdeel Afstemming met andere vakken beschrijft mogelijkheden tot samenwerking met andere vakken en vakgebieden.​
  • het onderdeel Invoering biedt een overzicht van de verschillende belangrijke stappen in het invoeringsproces en geeft een overzicht van wanneer de modules worden ontwikkeld en verschijnen.

Voor een overzicht van de mogelijkheden voor nascholing en de modules die ontwikkeld zijn voor de keuzeonderwerpen kun je terecht op de website van I&I.

toon meer