Domein B: Grondslagen

26 oktober 2020

Op deze pagina staat een korte toelichting op domein​ B​ en de verplichte eindtermen van het domein. De eindtermen zijn nog heel globaal geformuleerd. Om hiermee aan de slag te gaan hebben we een voorbeeld uitgewerkt van hoe die eindtermen geïnterpreteerd​ kunnen worden.

Toelichting op het domein​

Doel

In dit domein worden digitale artefacten op een abstracte manier bekeken, dat wil zeggen onafhankelijk van een concrete implementatie. Op dit abstracte niveau kunnen we redeneren over de efficiëntie van een oplossing nog vóór er een programma in een concrete programmeertaal is geschreven. Ook wordt het redeneren over een bestaand programma gemakkelijker als we abstraheren van de implementatiedetails en kijken naar het achterliggende algoritme.

Korte beschrijving

In dit domein is het dan ook vooral de bedoeling dat algoritmen, datastructuren, eindige automaten en grammatica's worden gehanteerd als tussenstap tussen een oplossingsrichting en een digitaal artefact. De kandidaat kan deze stap beiden kanten op zetten. Een kandidaat kan een algoritme opstellen, een datastructuur kiezen et cetera, uitgaande van een oplossingsrichting maar ook een bestaand digitaal artefact modelleren met eindige automaten, algoritmen et cetera. Om hiertoe in staat te zijn, moet een kandidaat een zelf opgesteld of gegeven algoritme, datastructuur, eindige automaat of grammatica kunnen analyseren op bijvoorbeeld correctheid en efficiëntie. Dit met als doel het beoordelen van de haalbaarheid van een oplossingsrichting zonder dat deze eerst geïmplementeerd hoeft te worden.

Eindtermen

Subdomein B1: Algoritmen

De kandidaat kan een oplossingsrichting voor een probleem uitwerken tot een algoritme, daarbij standaardalgoritmen herkennen en gebruiken, en de correctheid en efficiëntie van digitale artefacten onderzoeken via de achterliggende algoritmen.

Subdomein B2: Datastructuren

De kandidaat kan verschillende abstracte datastructuren met elkaar vergelijken op elegantie en efficiëntie. ​

Subdomein B3: Automaten

De kandidaat kan eindige automaten gebruiken voor de karakterisering van bepaalde algoritmen. ​

Subdomein B4: Grammatica's

De kandidaat kan grammatica's hanteren als hulpmiddel bij de beschrijving van talen. ​​