Domein E: Architectuur

26 oktober 2020

Op deze pagina staat een korte toelichting op domein​ E en de verplichte eindtermen van het domein. De eindtermen zijn nog heel globaal geformuleerd. Om hiermee aan de slag te gaan hebben we een voorbeeld uitgewerkt van hoe die eindtermen geïnterpreteerd​ kunnen worden.

Toelichting op het domein​

De architectuur van een digitaal artefact beschrijft, net zoals de architectuur van een gebouw of een brug, globaal uit welke componenten het artefact bestaat en hoe die met elkaar samenhangen en samenwerken. De Von Neumannarchitectuur voor een computer is een bekend voorbeeld. In het kernprogramma ligt de nadruk op het begrijpen van bouw en werking van digitale artefacten. Enkele keuzethema's bieden verdiepingsmogelijkheden waarin ook ontwerpen op architectuurgebied aan de orde komt.

Als beschrijvingsmiddel voor architectuuraspecten hanteren we de het klassieke lagenmodel, van de fysieke laag (hardware: werkgeheugen, processor, achtergrondgeheugen, rand- en netwerkapparaten, verbindingen) via delogische laag (operating system, talen/compilers, DBMS, netwerk) tot de toepassingenlaag (toepassingsprogramma's, databases, webdiensten). Architectuurelementen vormen een goede kapstok voor securityaspecten, voor zover ze technische maatregelen betreffen. Menselijke factoren rond security zijn onderdeel van kerndomein F: Interactie.

Eindtermen

Subdomein E1: Decompositie

De kandidaat kan de structuur en werking van digitale artefacten uitleggen aan de hand van architectuurelementen, dat wil zeggen in termen van de niveaulagen fysieklogischen toepassingen, en in termen van de componenten in deze lagen en hun onderlinge interactie.

Subdomein E2: Security

De kandidaat kan enkele security-bedreigingen en veelgebruikte technische maatregelen benoemen en relateren aan architectuurelementen.​