Het examenprogramma

26 oktober 2020

Het examenprogramma​ informatica havo/vwo bestaat uit een aantal verplichte en een aantal keuzedomeinen.

  • Het vaardighedendomein A is voor alle leerlingen. Hierin zijn, vergelijkbaar met de andere bètavakken, zowel algemene vaardigheden, wetenschappelijke vaardigheden als informatica-specifieke vaardigheden opgenomen.
  • Vijf inhoudelijke domeinen, B t/m F, vormen samen met A het kernprogramma en zijn voor alle leerlingen verplicht. In een tabel hieronder staan de onderwerpen van ook deze vijf domeinen.
  • Er zijn twaalf keuzedomeinen​ waar leerlingen of de school een keuze uit moeten maken. Een havoleerling moet twee van deze keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R. In de tweede tabel hieronder staan de onderwerpen van deze domeinen.
    Voor deze keuzedomeinen zijn voorbeeldmodules ontwikkeld. Deze modules zijn te vinden op de website van I&I.
Onderdeel HAVO VWO
Domein A verplicht verplicht
Domein B t/m F verplicht verplicht
Domein G t/m N 1 kiezen ten minste 1 kiezen
Domein O t/m R 1 kiezen ten minste 1 kiezen
Keuzedomeinen 2 4
Domein Onderwerp Status
A Vaardigheden Kernprogramma
B Grondslagen Kernprogramma
C Informatie Kernprogramma
D Programmeren Kernprogramma
E Architectuur Kernprogramma
F Interactie Kernprogramma
G Algoritmiek, berekenbaarheid en logica Keuze
H Databases Keuze
I Cognitive computing Keuze
J Programmeerparadigma's Keuze
K Computerarchitectuur Keuze
L Netwerken Keuze
M Physical computing Keuze
N Security Keuze
O Usability Keuze
P User experience Keuze
Q Maatschappelijke en individuele invloed van informatica Keuze
R Computational science Keuze