Domein D: Programmeren

26 oktober 2020

Op deze pagina staat een korte toelichting op domein​ D en de verplichte eindtermen van het domein. De eindtermen zijn nog heel globaal geformuleerd. Om hiermee aan de slag te gaan hebben we een voorbeeld uitgewerkt van hoe die eindtermen geïnterpreteerd​ kunnen worden.

Toelichting op het domein​​

Doel

In dit domein worden digitale artefacten daadwerkelijk gemaakt, aangepast en geanalyseerd. We gebruiken de term 'programmacomponent' om aan te geven dat het beoogde resultaat een compleet programma kan zijn, maar ook een deel van zo'n programma dat samenwerkt met bestaande delen.

Het is belangrijk dat programmacomponenten niet alleen doen wat ze moeten doen, maar ook door andere programmeurs kunnen worden gehanteerd. Dat houdt in dat er veel aandacht is voor het leesbaar (en daarmee inzichtelijk, controleerbaar en onderhoudbaar) maken van programma's. ​​​

Korte beschrijving

In dit domein komen daarom zowel het maken als het aanpassen van programmacomponenten aan de orde. Een leerling moet zowel vanuit het niets een werkende programmacomponent kunnen maken als een bestaande programmacomponent kunnen aanpassen of uitbreiden binnen de bestaande structuur en logica van dat programma. In beide gevallen zijn systematisch testen en debuggen van groot belang. Een aantal fundamentele informaticaconcepten, zoals algoritmen (B1) en datastructuren (B2), wordt in dit domein ook daadwerkelijk geïmplementeerd.​

Eindtermen

Subdomein D1: Ontwikkelen

De kandidaat kan, voor een gegeven doelstelling, programmacomponenten ontwikkelen in een imperatieve programmeertaal, daarbij programmeertaalconstructies gebruiken die abstractie ondersteunen, en programmacomponenten zodanig structureren dat ze door anderen gemakkelijk te begrijpen en te evalueren zijn.

Subdomein D2: Inspecteren en aanpassen

De kandidaat kan structuur en werking van gegeven programmacomponenten uitleggen, en zulke programmacomponenten aanpassen op basis van evaluatie of veranderde eisen.