Invoering

27 juli 2023

Het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo wordt ingevoerd met ingang van 1 augustus 2019 voor de leerlingen die op dat moment in het vierde leerjaar havo of vwo zijn toegelaten. Belangrijk bij de invoering is om met name docenten te informeren over dit nieuwe programma en de daarbij ontwikkelde lesmaterialen. Voor een overzicht van de mogelijkheden voor nascholing kun je terecht op de website van I&I.

Tijdpad van Invoering

Invoering is een proces van meerdere jaren. Hieronder een overzicht van de verschillende belangrijke stappen in het proces en een overzicht van de wanneer de modules worden ontwikkeld en verschijnen.

2016 Publicatie Nieuw Examenprogramma Informatica havo/vwo in de Staatscourant.
2017

Voorbereiding invoering nieuw examenprogramma. De ontwikkelteams zijn van start gegaan met het ontwikkelen van de lesmodules bij de keuzethema's:

2018

De eerste versie van de handreiking is gereed en van verschillende modules worden testversies en definitieve versies opgeleverd.

Nieuwe lesmethodes worden ontwikkeld. Het gaat hier om de modules horende bij de keuzethema's:

2019

1 augustus: invoering van het nieuwe examenprogramma in de vierde klas havo/vwo.

De volgende modules worden gepubliceerd:

2020

De laatste lesmodules van de volgende keuzedomeinen verschijnen:

2021 Eerste havo-leerlingen behalen hun diploma op basis van het nieuwe examenprogramma.
2022 Eerste vwo-leerlingen behalen hun diploma op basis van het nieuwe examenprogramma.