N: Security

13 december 2019

Op deze pagina staan de verplichte eindtermen van keuzedomein​ N. Een havoleerling moet twee keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R.

Eindtermen

Risicoanalyse

De kandidaat kan risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden in een ICT-toepassing analyseren en kan daarbij zowel technische als menselijke factoren betrekken.

​Maatregelen

De kandidaat kan keuzen voor technische en organisatorische maatregelen ter vergroting van de security verklaren.


Voor de voorbeeldmodules die ontwikkeld zijn voor de keuzeonderwerpen kun je terecht op de website van I&I.