afstemming met andere vakken

13 december 2019

​​​​​​​​​​In het examenprogramma van informatica zijn expliciet de vaardigheden  samenwerken en interdisciplinariteit  en  werken in contexten​  opgenomen. Samenwerken en afstemmen met andere vak(gebied)en ligt daarbij voor de hand. Er zijn​ heel veel vakgebieden waarmee dat kan.

Afstemming met wiskunde

Historisch gezien zijn informatica en wiskunde sterk verbonden. Ook in het schoolvak informatica zijn er veel mogelijkheden voor afstemming en samenwerking met wiskunde:

Afstemming met digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is te beschouwen als informatica voor alle leerlingen. Als hier op uw school aandacht aan wordt besteed dan biedt dit veel aanknopingspunten:

  • Er zijn veel aanknopingspunten op het gebied van maatschappelijke aspecten en privacy.
  • Informatica biedt, in subdomeinen E2 en F4, verdieping op het gebied van security. Waar digitale geletterdheid zich vooral richt op het eigen gedrag, wordt bij informatica meer op de algemene achtergronden ingegaan.
  • Bij zowel subdomein B1: algoritmen als domein D: programmeren kan gebruik gemaakt worden van de achtergrond in computational thinking ​die leerlingen bij digitale geletterdheid hebben opgedaan.

Afstemming met talen

Hoewel informatica traditioneel als bètavak gezien wordt, is programmeren onder ander het werken met een nieuwe taal. Met name op het gebied van subdomein B4: grammatica's is er mogelijkheid van samenwerking waar al bekende, 'traditionele' talen als voorbeelden gebruikt worden om grammatica's bij informatica te introduceren. Ook zijn er veel mogelijkheden met Engels omdat zo veel van de producten van en informatie over informatica in het Engels zijn.

Afstemming met de natuurwetenschappen

Er zijn verschillende manieren waarop informatica en de verschillende natuurwetenschappen kunnen samenwerken:

Afstemming met maatschappijvakken

Er zijn verschillende manieren waarop informatica en de verschillende maatschappijvakken kunnen samenwerken:

Afstemming met kunstvakken

Net als informatica zijn de kunstvakken construerende disciplines. Er zijn dus mogelijkheden voor afstemming met betrekking tot het maak- en ontwerpproces​​.