J: Programmeerparadigma's

13 december 2019

Op deze pagina staan de verplichte eindtermen van keuzedomein​ J. Een havoleerling moet twee keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R.

Eindtermen

Alternatief programmeerparadigma

De kandidaat kan van minimaal één extra programmeerparadigma de kenmerken beschrijven en kan programma’s volgens dat paradigma ontwikkelen en evalueren.

Keuze van een programmeerparadigma

De kandidaat kan voor een gegeven probleem een afweging maken tussen paradigma’s voor het oplossen ervan.


Voor de voorbeeldmodules die ontwikkeld zijn voor de keuzeonderwerpen kun je terecht op de website van I&I.