Algemene informatie

27 juli 2023

Vanaf 1 augustus 2019 treedt het vernieuwde examenprogramma informatica havo/vwo in werking. Deze handreiking biedt verschillende hulpmiddelen om dit vernieuwde examenprogramma om te zetten in een goed programma voor de lessen informatica.

In dit onderdeel van de handreiking wordt beschreven: