Domein C: Informatie

26 oktober 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Op deze pagina staat een korte toelichting op domein​ C en de verplichte eindtermen van het domein. De eindtermen zijn nog heel globaal geformuleerd. Om hiermee aan de slag te gaan hebben we een voorbeeld uitgewerkt van hoe die eindtermen geïnterpreteerd​ kunnen worden.

Toelichting op het domein​

In dit domein komen de begrippen 'gegevens' en 'informatie' voor. Hoewel het onderscheid niet altijd scherp is, wordt met 'gegevens' doorgaans verwezen naar vastgelegde, in beginsel betekenisloze data. Informatie ontstaat door deze gegevens betekenis te geven, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker of ontvanger deze interpreteert. ​

Het woord 'informatie' wordt dan ook vaak gehanteerd in de context van toepassingen en gebruikers, terwijl we het begrip 'gegevens' meestal gebruiken in de context van vastleggen e​n opslaan van data.

Eindtermen

Subdomein C1: Doelstellingen

De kandidaat kan doelstellingen voor informatie- en gegevensverwerking onderscheiden, waaronder zoeken en bewerken. 

Subdomein C2: Identificeren

De kandidaat kan informatie en gegevens identificeren in contexten, daarbij rekening houdend met de doelstelling.

Subdomein C3: Representeren ​​​​

De kandidaat kan gegevens representeren in een geschikte datastructuur, daarbij rekening houdend met de doelstelling en kan daarbij verschillende representaties met elkaar vergelijken op elegantie, efficiëntie en implementeerbaarheid.

Subdomein C4: Standaardrepresentaties

De kandidaat kan standaardrepresentaties van numerieke gegevens en media gebruiken en aan elkaar relateren.

Subdomein C5: Gestructureerde data

De kandidaat kan een informatiebehoefte vertalen in een zoekopdracht op een verzameling gestructureerde data.​​