G: Algoritmiek, berekenbaarheid en logica

13 december 2019

Op deze pagina staan de verplichte eindtermen van keuzedomein​ G. Een havoleerling moet twee keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R.

Eindtermen

Complexiteit van algoritmen

De kandidaat kan (havo:) van gegeven algoritmen de complexiteit vergelijken, en kan klassieke 'moeilijke' problemen herkennen en benoemen.

De kandidaat kan (vwo:) het verschil tussen exponentiële en polynomiale complexiteit uitleggen, kan algoritmen op basis hiervan onderscheiden, en kan klassieke 'moeilijke' problemen herkennen en benoemen.

Berekenbaarheid

De kandidaat kan berekeningen op verschillende abstractieniveaus karakteriseren en relateren, en kan klassieke onberekenbare problemen herkennen en benoemen.

Logica

De kandidaat kan eigenschappen van digitale artefacten uitdrukken in logische formules.


Voor de voorbeeldmodules die ontwikkeld zijn voor de keuzeonderwerpen kun je terecht op de website van I&I.