H: Databases

26 oktober 2020

Op deze pagina staan de verplichte eindtermen van keuzedomein​ H. Een havoleerling moet twee keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R.

Eindtermen

Informatiemodellering

De kandidaat kan een informatiemodel opstellen voor een eenvoudige praktische situatie en aan de hand hiervan een database definiëren.

Database paradigma's

De kandidaat kan naast het relationele paradigma ten minste één ander databaseparadigma beschrijven en kan voor een concrete toepassing de geschiktheid van de betreffende paradigma's afwegen.

Linked data

De kandidaat kan in een toepassing data uit verschillende databases (databronnen) met elkaar in verband brengen.


Voor de voorbeeldmodules die ontwikkeld zijn voor de keuzeonderwerpen kun je terecht op de website van I&I.