Tips


Leerlingen hebben moeite met het schrijven van correcte en communicatief effectieve zinnen. De oorzaken hiervan lijken te liggen bij de schrijfhouding en schrijfnormen van leerlingen, de didactiek van het taalonderwijs en de gebrekkige aandacht voor taalvaardigheid bij andere vakken.

Vergroot het schrijfbewustzijn en het schrijfgeweten van leerlingen

Onder schrijfbewustzijn verstaan we: weten wat je aan het doen bent tijdens het schrijven, de juiste keuzes kunnen maken (woorden, zinsstructuur) om je schrijfdoel te bereiken. Onder schrijfgeweten verstaan we de wil om goed te schrijven, om je gedachten helder over te brengen. Daarbij hoort aandacht voor revisie.

  • Benut wat leerlingen al weten over zinnen en schrijven. En begin met schrijven, niet met theorie.
  • Besteed expliciet aandacht aan het zinsniveau bij schrijfonderwijs.
  • Besteed veel aandacht aan reflectie op geschreven zinnen.

Maak schrijven interessanter voor leerlingen

Besteed bij andere vakken ook aandacht aan schrijven

De docent Nederlands kan verschillende initiatieven ontplooien om goed formuleren bij andere vakken te stimuleren. Meer algemene informatie over schoolbreed taalbeleid en taalgericht vakonderwijs is te vinden op www.taalgerichtvakonderwijs.nl.

  • Werk in de les Nederlands aan schrijftaken van andere vakken. Bespreek met leerlingen de kenmerkende vaktaal en vakwoorden.
  • Stimuleer collega’s om leerlingen zelf ‘echte’ tekstjes te laten schrijven over vakleerstof.
  • Adviseer collega’s van andere vakken om de leerlingen ‘schrijfkaders’ aan te bieden: de structuur voor een tekst, met beginzinnen.