Functionele schrijfopdrachten


Geef schrijfopdrachten die ook in de werkelijkheid schrijftaken zijn. Geef kortom functionele opdrachten met een duidelijk omschreven doel en publiek. Als een tekst echt buiten de klas nodig is, dan willen leerlingen dat het er goed uitziet.

Niet: Schrijf een brief aan de koningin om uit te leggen waarom er geen rondweg om jouw dorp mag komen (onrealistisch).
Wel: schrijf een conceptbrief waarmee we sponsors kunnen werven voor ons vakoverstijgend project (deze brief wordt echt verstuurd).