Reflectie


Besteed veel aandacht aan reflecteren

Geef reflectie op schrijven vorm door:

  • schrijven en nadenken over schrijven los te koppelen: observerend schrijven
  • een lezer/commentator te gebruiken
  • open feedback te geven
  • leerlingen hardopdenkend te laten formuleren hoe hun tekst beter kan
  • leerlingen te laten werken aan revisie en evaluatie van hun tekst met kaarten metstandaardzinnen voor evaluatie en verbetering van de tekst
  • laat leerlingen reflecteren op de informatie én op de volgorde waarin deze in de tekst staat.