Schrijftaken van andere vakken


  • Bij verschillende vakken spelen verschillende taal-denkrelaties een rol. Zo is bij geschiedenis de oorzaak-gevolgrelatie van belang. Bij aardrijkskunde is het denken in schalen belangrijk. Overleg met vakdocenten welke taal-denkrelaties voor leerlingen moeilijk zijn. Besteed hier expliciet aandacht aan tijdens het vak Nederlands.
  • Vraag aan uw vakcollega's welke schrijfopdrachten leerlingen moeten maken en oefen daarmee in de les Nederlands.
  • Geef feedback die gericht is op die ene specifieke schrijftaak (voor een bepaald vak). Juist omdat je niet altijd op de hoogte bent van de leerstof van andere vakken kun je goed de rol van onbevangen lezer spelen. Stel vragen als: Welke gedachte wil je formuleren? Vertel daar eens wat meer over. Hoe noem je dat bij aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde? Gebruik je de juiste (vak)woorden in je tekst? Is de relatie tussen de begrippen duidelijk genoeg? Begrijpt een ander ook wat je zegt?