Algemeen


Hoe kun je als docent Nederlands gericht werken aan de basisvaardigheden lezen, spellen en formuleren? Jongeren van nu zijn niet als vanzelf gemotiveerd om met deze basisvaardigheden bezig te zijn. Correct spellen is in hun eigen cultuur niet per se stoer. Het ontbreekt hen vaak aan het (taal)bewustzijn dat in bepaalde situaties nauwkeurig formuleren een noodzaak is. En in verschillende thuissituaties speelt lezen eigenlijk helemaal geen rol van betekenis.

We bespreken een aantal algemene noties met betrekking tot het aanleren van basisvaardigheden in de onderbouw van het vo, zoals communicatiecultuur, taalbewustzijn en taalachtergrond. En we stellen de vraag welke didactieken in zo'n onderwijsleersituatie effectief zijn. Het blijkt dat functionele taaltaken de leraar en de leerlingen kunnen helpen bij de aanpak van lezen, spellen en formuleren.