Taalplezier


Zoek of maak schrijfopdrachten die een beroep doen op lol in taal, spelen met taal, iets willen uitdrukken. Gebruik werkvormen uit de hoek van creatief schrijven, of cursussen fictie schrijven. Daarin wordt vaak op zinsniveau uitgeplozen wat het effect is van woordkeus en zinsbouw. Zie bijvoorbeeld www.taalvorming.nl.