Betrokkenheid


  • Geef leerlingen ruimte voor eigen invulling van vorm, inhoud en aanpak bij het schrijven. Hoe meer ze zich iets kunnen voorstellen bij wat ze moeten doen, hoe meer er geleerd wordt.
  • Geef zoveel mogelijk opdrachtspecifieke en leerlingspecifieke feedback. Feedback werkt het beste als je commentaar krijgt op hoe adequaat je je boodschap overbrengt: wat wilde je precies overbrengen?