Lezen


De leesvaardigheid en de leeshouding van veel leerlingen laten te wensen over. Recent onderzoek laat zien dat nogal wat leerlingen met een zwakke leesvaardigheid en een ontoereikende woordenschat het VO binnenkomen. Het lezen van schoolboekteksten van andere vakken dan Nederlands, is bijvoorbeeld voor veel leerlingen problematisch.  ​​

Ook docenten in het VO signaleren pro​blemen en in het vervolgonderwijs wordt geklaagd dat studenten niet meer zelfstandig een studieboek kunnen doorwerken.

In de Kerndoelen en methoden voor Nederlands in de onderbouw komt leesvaardigheid ruimschoots aan bod. Kennelijk op een manier die niet effectief genoeg is.

Onderzoek geeft nog geen eenduidig antwoord op de vraag hoe leeshouding en leesvaardigheid kunnen worden versterkt. Het lijkt er wel op dat de aandacht zich moet richten op:

  • ​concrete en ambitieuze doelen van het leesonderwijs
  • de leeshouding van leerlingen, de motivatie voor lezen
  • een andere kijk op leesstrategieën
  • woordenschatontwikkeling
  • lezen bij andere vakken dan Nederlands
  • meer functionele leestaken, opdrachten met een echt doel.