Begin met schrijven


Laat taalbeschouwing volgen op taalgebruik, begin er niet mee

Leerlingen hebben ervaring als taalgebruikers en ze hebben intuïties over taalgebruik. Ze weten of voelen aan wat een goede zin is, hoe je iets netjes zegt, wat een brief is, etc. Dat is hun voedingsbodem als ze iets gaan schrijven. Pas in tweede instantie zijn ze (mits daartoe aangezet) geneigd tot kijken naar de taal, tot een metatalige blik. De meeste methodes beginnen omgekeerd: eerst theorie dan toepassing. (Veel vormoefeningen op zinsniveau blijven zelfs bij theorie steken). Dat is niet natuurlijk, noch motiverend.

In Neejandertaal zijn tal van oefeningen opgenomen die beginnen met een communicatieve schrijfopdracht en pas daarna focussen op de vorm. Op www.neejandertaal.be zijn alle oefeningen uit deze methode vrij te downloaden.