Passende perspectieven taal & rekenen

19 september 2023

Dit geeft meer inzicht in wat een leerling wel of niet kan en waar ik wel of niet aandacht aan moet besteden"

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen.

Op elke school en in iedere klas zitten leerlingen die hulp nodig hebben bij het behalen van het referentie niveau 1F of 2F.

Wat bied je leerlingen aan die extra ondersteuning nodig hebben? En wat bied je de leerling juist niet aan? Welke keuzes maak je?

Heb je leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in de klas? Passende perspectieven legt de focus op wat leerlingen wel kunnen. De doelen sluiten meer aan op de behoeftes van de leerlingen. Zo kun je maatwerk leveren.

Leerroutes en doelenoverzichten

We hebben leerroutes gemaakt op verschillende niveaus. De leerroutes bouwen op elkaar voort en helpen dus bij het aanbrengen van een doorgaande lijn tussen de onderwijssectoren.

Voor sommige leerlingen is het einddoel praktijkonderwijs. En voor andere leerlingen is het einddoel vmbo bb/kb of vmbo tl en hoger. Zo kunnen scholen keuzes maken die passen bij het perspectief van hun leerlingen.

Brochures, schema’s, artikelen, handreikingen, je leest er alles over via de sectoren in het linker menu.

Wegwijzers

Wil je weten hoe de leerroutes tot stand zijn gekomen? De Wegwijzers voor taal en rekenen zijn inleidende publicaties. Aanleiding, doelgroep, inhoud en gebruiksmogelijkheden van de leerroutes en andere producten (met name voor po/s(b)o) passeren kort de revue.)

Profielschetsen

Een leerling met ADHD heeft een andere begeleiding nodig dan een leerling met ASS. Wat vinden deze leerlingen moeilijk bij taal en rekenen? Deze profielschetsen beschrijven kort de karakteristiek van het profiel en geven tips en ondersteuning.

Implementatie

Zoveel mogelijk scholen enthousiast maken voor Passende perspectieven: dat willen we heel graag.

Meer kijken naar de leerlingen, meer doelgericht lesgeven, minder methodes: Passende perspectieven gaat niet alleen over de implementatie van een pakket producten, maar betekent ook een andere kijk op taal- en rekenonderwijs.

Wil je kennismaken met Passende perspectieven op jouw school? In zeven stappen werk je met je team toe naar passend taal en rekenonderwijs voor alle leerlingen. Begin eens met de eerste inspiratiesessie (pdf, 3.3 MB): een snel en inspirerend overzicht van wat er allemaal mogelijk is.

Webinar leerroutes

Onze collega Annette van der Laan neemt je mee in de wereld van de leerroutes taal en rekenen. Docenten en adviseurs vertellen over hun ervaringen in de praktijk.

Van een rekentoets bij de kassa in de supermarkt tot een taalles tijdens het koken. Hoe zetten ze de leerroutes in? Hoe geven ze hun leerlingen de ondersteuning die ze nodig hebben? Je ziet het in deze inspirerende webinar.

Het is motiverend om te zien dat een kind opeens grotere stappen maakt dan je verwacht"

toon meer