Passende perspectieven taal & rekenen

1 juni 2021


Dit geeft meer inzicht in wat een leerling wel of niet kan en waar ik wel of niet aandacht aan moet besteden"

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen.

Op elke school en in iedere klas zitten wel leerlingen die hulp nodig hebben bij het behalen van het referentie niveau 1F of 2F.

Wat bied je leerlingen aan die extra ondersteuning nodig hebben? En wat bied je de leerling juist niet aan? Welke keuzes maak je?

Heb je leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in de klas? Passende perspectieven legt de focus op wat leerlingen wel kunnen. De doelen sluiten meer aan op de behoeftes van de leerlingen en dus is er meer maatwerk mogelijk.

Webinar leerroutes

SLO'er Annette van der Laan neemt je mee in de wereld van de leerroutes taal en rekenen. Docenten en adviseurs vertellen over hun ervaringen in de praktijk.

Van een rekentoets bij de kassa in de supermarkt tot een taalles tijdens het koken. Hoe zetten ze de leerroutes in? Hoe geven ze hun leerlingen de ondersteuning die ze nodig hebben? Je ziet het in deze inspirerende webinar.

Leerroutes en doelenoverzichten

We hebben leerroutes gemaakt op verschillende niveaus. De leerroutes bouwen op elkaar voort en helpen dus bij het aanbrengen van een doorgaande lijn tussen de onderwijssectoren.

Voor sommige leerlingen is het einddoel praktijkonderwijs. En voor andere leerlingen is het einddoel VMBO BB/KB of VMBO TL en hoger.

Zo kunnen scholen keuzes maken die passen bij het perspectief van hun leerlingen.

Brochures, schema’s, artikelen, handreikingen, je leest er alles over in onderstaande links:

Wegwijzers

Wil je weten hoe de leerroutes tot stand zijn gekomen? De Wegwijzers voor taal en rekenen zijn inleidende publicaties. Aanleiding, doelgroep, inhoud en gebruiksmogelijkheden van de leerroutes en andere producten (met name voor po/s(b)o) passeren kort de revue.)

Profielschetsen

Een leerling met ADHD heeft een andere begeleiding nodig dan een leerling met ASS. Wat vinden deze leerlingen moeilijk bij taal en rekenen? Deze profielschetsen beschrijven kort de karakteristiek van het profiel en geven tips en ondersteuning.

Ze zijn gemaakt met het oog op po/s(b)o, maar zijn ook voor andere sectoren goed bruikbaar.

Taal

Van leerlingen met dyslexie tot leerlingen met lagere cognitie. En van auditieve of visuele beperking tot leerlingen met autisme.

De profielschetsen beginnen steeds met een korte karakteristiek, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan op taalontwikkeling.

Rekenen

Wat hebben brailleleerlingen nodig voor passend rekenonderwijs? Sommige leerlingen hebben een normale intelligentie maar een fysieke of zintuigelijke beperking waardoor ze op een lager rekenniveau functioneren. Andere leerlingen hebben een specifieke rekenstoornis zoals dyscalculie en weer andere leerlingen zijn minder intelligent en eindigen daardoor op een lager rekenniveau.

De profielschetsen beginnen steeds met een korte karakteristiek, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan op rekenontwikkeling.

Implementatie

Zoveel mogelijk scholen enthousiast maken voor Passende perspectieven: dat willen we heel graag.

Meer kijken naar de leerlingen, meer doelgericht lesgeven, minder methodes: Passende perspectieven gaat niet alleen over de implementatie van een pakket producten, maar betekent ook een andere kijk op taal- en rekenonderwijs

Wil je kennismaken met Passende perspectieven op jouw school? In zeven stappen werk je met je team toe naar passend taal en rekenonderwijs voor alle leerlingen. Begin eens met de eerste inspiratiesessie (pdf, 3.3 MB): een snel en inspirerend overzicht van wat er allemaal mogelijk is.

Het is motiverend om te zien dat een kind opeens grotere stappen maakt dan je verwacht"

contactpersoon

32

links

toon meer