Pro rekenen

5 september 2023

De producten van Passende perspectieven rekenen helpen scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen met verschillende uitstroomperspectieven.

Voor rekenen zijn leerroutes en leerrouteoverzichten beschikbaar. Door deze in combinatie te gebruiken kunnen doordachte keuzen gemaakt worden voor het aan te bieden onderwijs per doelgroep.

Leerroutes rekenen

De leerroutes rekenen helpen bij het vaststellen van relevante en haalbare doelen voor leerlingen. Er zijn leerroutes uitgewerkt voor de domeinen

  • getallen;
  • verhoudingen;
  • meten en meetkunde;
  • verbanden.

Leerrouteoverzichten rekenen

De leerrouteoverzichten zijn een uitwerking van de leerroutes en kennen een opbouw over leerjaren heen. Ze geven aan op welk moment aan welke rekendoelen gewerkt kan worden.

Rekendoelen in praktijkvakken

Sommige doelen zijn, zeker voor leerlingen in het praktijkonderwijs en vso, gemakkelijker te bereiken via een praktijkles dan via een theorieles. Daarom is ook gekeken aan welke rekendoelen binnen praktijklessen gericht op een bepaalde sector gewerkt kan worden. Dit heeft geresulteerd in doelenoverzichten (pdf, 710 kB) voor toeleiding naar arbeidsmatige taken binnen vijf sectoren: consumptief, groen, logistiek, techniek, zorg & welzijn.