Po/s(b)o

19 september 2023

Scholen staan voor de uitdaging om leerlingen een passend taal- en rekenaanbod te bieden. Deze groep is heel gedifferentieerd, het gaat om leerlingen met een ontwikkelingsperspectief die om verschillende redenen niveau 1F niet halen.

Vanwege deze diversiteit maakt Passende perspectieven voor het po/s(b)o onderscheid in drie groepen en hebben we leerroutes taal en rekenen ontwikkeld op die drie niveaus.

Is de verwachte uitstroombestemming van de leerling vmbo-t of hoger? En heeft hij moeite met het behalen van referentieniveau 1F?  Laat de leerling dan leerroute 1 volgen. Verwacht je dat je leerling naar vmbo bb/kb uitstroomt, dan kan leerroute 2 goed ingezet worden voor de leerling. En als de verwachte uitstroombestemming praktijkonderwijs of vso uitstroomprofiel arbeid zal zijn, dan biedt het plaatsen van de leerling in leerroute 3 een goed kader om te komen tot een passend taal- rekenaanbod.

doelgroep