Taal in de profielvakken


Lessuggesties Passende perspectieven vmbo bb/kb
11 juni 2020

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. Deze lessuggesties laten zien hoe taalvaardigheden in samenhang met profielvakken in leerjaar 3 en 4 van het vmbo-bb/kb aangeboden kunnen worden. Docenten kunnen ze gebruiken om de doelen uit Passende perspectieven te vertalen naar hun lespraktijk. De lessuggesties sluiten aan bij de in het project al eerder geformuleerde leerroutes voor het vmbo.


auteur SLO: Nynke Jansma, Annette van der Laan
auteur extern: Ekens, Tiddo
jaar van uitgave: 2020

Jansma, N., Laan, A. van der, & Ekens, T. (2020). Taal in de profielvakken: Lessuggesties Passende perspectieven vmbo bb/kb. Enschede: SLO.