Profielschetsen

19 september 2023

Een leerling met ADHD heeft een andere begeleiding nodig dan een leerling met ASS. Wat vinden deze leerlingen moeilijk bij taal en rekenen? Deze profielschetsen beschrijven kort de karakteristiek van het profiel en geven tips en ondersteuning.

Ze zijn gemaakt met het oog op po/s(b)o, maar zijn ook voor andere sectoren goed bruikbaar.

taal

Van leerlingen met dyslexie tot leerlingen met lagere cognitie. En van auditieve of visuele beperking tot leerlingen met autisme.

De profielschetsen beginnen steeds met een korte karakteristiek, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan op taalontwikkeling.

Er is een aparte profielschets Taalontwikkelingsstoornis (TOS) (pdf, 971 kB) beschikbaar.

rekenen

Wat hebben brailleleerlingen nodig voor passend rekenonderwijs? Sommige leerlingen hebben een normale intelligentie maar een fysieke of zintuigelijke beperking waardoor ze op een lager rekenniveau functioneren. Andere leerlingen hebben een specifieke rekenstoornis zoals dyscalculie en weer andere leerlingen zijn minder intelligent en eindigen daardoor op een lager rekenniveau.

De profielschetsen beginnen steeds met een korte karakteristiek, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan op rekenontwikkeling.