Passende perspectieven rekenen : wegwijzer


20 oktober 2020
De referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, de referentieniveaus niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dan kan het nodig zijn om (inhoudelijke) keuzes te maken, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Het project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van dit proces de referentieniveaus voor rekenen uitgewerkt, waarbij werd uitgegaan van drie verschillende groepen met elk een specifieke beperking. De opbrengsten van de eerste fase van het project bevat de volgende onderdelen: wegwijzer, doelenlijsten, leerroutes bij de doelenlijsten en profielschetsen van de drie doelgroepen.

auteur SLO: Nina Boswinkel, Anneke Noteboom, Sylvia van Os
auteur extern: Buijs, K.
jaar van uitgave: 2012

Boswinkel, N., Buijs, K., Noteboom, A., & Os, S. van. (2012). Passende perspectieven rekenen: wegwijzer. Enschede: SLO.