Vmbo-bb/kb

9 september 2019

De producten van Passende perspectieven helpen scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en rekenen.

Leerlingen die het vmbo afsluiten dienen referentieniveau 2F te beheersen. Maar een deel van de leerlingen (met name in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen) heeft moeite dit te behalen. Zij komen het vmbo binnen met een niveau onder 1F en dienen in vier jaar tijd het vereiste eindniveau 2F te bereiken. De leerroutes en andere producten van Passende perspectieven voor het vmbo hebben als doel om vmbo-leerlingen met een achterstand op het gebied van taal en/of rekenen een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te halen. Doelgericht werken en maatwerk zijn hierbij uitgangspunt.

De leerroutes voor vmbo-bb/kb bouwen voort op leerroute 2 voor primair en speciaal (basis)onderwijs.

Lees verder over taal of rekenen.