Praktijkonderwijs/vso arbeid

5 september 2023

De producten van Passende perspectieven helpen scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en rekenen. Zo kunnen zij werken aan landelijke, hoge doelen, maar daarbij keuzes maken die passen bij het perspectief van de leerlingen.

Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald.

De publicaties van passende perspectieven voor het praktijkonderwijs zijn ook passend voor (een deel van de) leerlingen in het vso uitstroombestemming arbeid

Vier doelgroepen

Passende perspectieven kent voor het praktijkonderwijs leerroutes voor vier verschillende doelgroepen die worden onderscheiden naar uitstroomperspectief:

  • Doelgroep A: uitstroom naar mbo en loonvormende arbeid met kwalificatie; zelfstandig wonen;
  • Doelgroep B: uitstroom naar loonvormende arbeid; zelfstandig wonen;
  • Doelgroep C: uitstroom naar beschermde arbeid; begeleiding bij wonen;
  • Doelgroep D: uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding; begeleide woonvormen.

De leerroutes kunnen ook ingezet worden in het vso uitstroombestemming arbeid.

Leerroutes taal en rekenen

Passende perspectieven biedt voor het praktijkonderwijs en vso uitstroombestemming arbeid leerroutes taal en rekenen, met bijbehorende concretiseringen. Deze leerroutes sluiten aan bij leerroute 3 voor primair en speciaal (basis)onderwijs.

Doelenoverzichten voor taal en rekenen

Voor verschillende sectoren (consumptief, groen, logistiek, techniek, zorg&welzijn) waarvoor het praktijkonderwijs opleidt, zijn er doelenoverzichten (pdf, 710 kB) ontwikkeld. Al deze producten zijn ook bruikbaar voor vso arbeid.

Taakkaarten voor praktijkonderwijs en vso arbeid

SLO heeft zes taakkaarten (pdf, 1 MB) gemaakt met praktische activiteiten voor schoonmaken, koken, verzorgen van plant of dier en klussen in huis. Leerlingen kunnen met deze taakkaarten zelfstandig thuis aan de slag. De taakkaarten zijn praktisch, sluiten aan bij de doelen voor taal en rekenen (1F) en passen bij uitstroom in de sectoren consumptief, groen, techniek en zorg & welzijn.