Vmbo-bb/kb taal

14 oktober 2020

De producten van Passende perspectieven taal helpen vmbo-scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen die moeite hebben met taal en het vmbo binnenkomen met een taalniveau onder 1F. Einddoel is ook voor deze leerlingen niveau 2F.

Leerroutes taal

Er zijn leerroutes voor taal voor de domeinen

  • lezen;
  • mondelinge taalvaardigheid;
  • schrijven.

De leerroutes geven een overzicht van doelen en beschrijven per leerjaar wat voor deze leerlingen het meest belangrijk is om te leren. Bij elke leerroute worden adviezen gegeven voor de vormgeving van het onderwijs. De adviezen gaan over de vormgeving van het onderwijs en over wat werkt om deze leerlingen verder te helpen.

Lessuggesties Taal Passende perspectieven vmbo-bb/kb

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. In deze publicatie zijn een aantal lessuggesties uitgewerkt waarin we laten zien hoe taalvaardigheden in samenhang met profielvakken aangeboden kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor de leerjaren 3 en 4 van het vmbo bb/kb. We hopen dat deze publicatie aanknopingspunten biedt om de doelen van de leerroutes vmbo uit Passende perspectieven te vertalen naar de lespraktijk.

Formatief evalueren bij taal in het vmbo (e-zine)

In deze e-zine maak je kennis met de principes van formatieve evaluatie en lees je hoe formatief evalueren in verband gebracht kan worden met taalleerroutes en lessuggesties van Passende perspectieven. Werken aan formatief evalueren is belangrijk: het geeft je inzicht in waar de leerling staat en input voor beslissingen over het lesprogramma voor de middellange en lange termijn. Daarnaast, en net zo belangrijk: het geeft leerlingen inzicht in hun leerdoelen en vorderingen en helpt hen eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Tips en instrumenten die ook in de e-zine opgenomen zijn, zorgt ervoor dat je formatief evalueren met gebruik van Passende perspectieven een permanente plek kunt geven in je onderwijs.