Vmbo-bb/kb taal

10 juni 2020

De producten van Passende perspectieven taal helpen vmbo-scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen die moeite hebben met taal en het vmbo binnenkomen met een taalniveau onder 1F. Einddoel is ook voor deze leerlingen niveau 2F.

Leerroutes taal

Er zijn leerroutes voor taal voor de domeinen

  • lezen;
  • mondelinge taalvaardigheid;
  • schrijven.

De leerroutes geven een overzicht van doelen en beschrijven per leerjaar wat voor deze leerlingen het meest belangrijk is om te leren. Bij elke leerroute worden adviezen gegeven voor de vormgeving van het onderwijs. De adviezen gaan over de vormgeving van het onderwijs en over wat werkt om deze leerlingen verder te helpen.

Lessuggesties Taal Passende perspectieven vmbo-bb/kb

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. In deze publicatie zijn een aantal lessuggesties uitgewerkt waarin we laten zien hoe taalvaardigheden in samenhang met profielvakken aangeboden kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor de leerjaren 3 en 4 van het vmbo bb/kb. We hopen dat deze publicatie aanknopingspunten biedt om de doelen van de leerroutes vmbo uit Passende perspectieven te vertalen naar de lespraktijk.


download - lessuggesties