Po/s(b)o rekenen

9 januari 2020

De producten van Passende perspectieven rekenen helpen scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen. Zo kunnen zij werken aan landelijke, hoge doelen, maar daarbij keuzes maken die passen bij het perspectief van de leerlingen.

Voor rekenen zijn leerroutes en doelenoverzichten beschikbaar. Door deze in combinatie te gebruiken kunnen doordachte keuzen gemaakt worden voor het aan te bieden onderwijs per doelgroep.

Leerroutes rekenen

De leerroutes brengen in beeld op welk moment de leerling welke inhoud aangeboden moet krijgen en welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn.

Voor drie doelgroepen zijn leerroutes ontwikkeld voor elk van de volgende rekendomeinen:

  • getallen;
  • verhoudingen;
  • meten en meetkunde;
  • verbanden;

Doelenlijsten

De doelenlijsten zijn concrete overzichten die per leerroute aangeven welke doelen prioriteit hebben en welke minder. De vier rekendomeinen zijn uitgewerkt in 11 doelenlijsten.