Rekenen in de profielvakken


Lessuggesties Passende perspectieven vmbo-bb/kb
11 juni 2020

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. Deze lessuggesties laten zien hoe rekenen in samenhang met profielvakken in leerjaar 3 en 4 van het vmbo-bb/kb aangeboden kunnen worden. Docenten kunnen ze gebruiken om de doelen uit Passende perspectieven te vertalen naar hun lespraktijk. De lessuggesties sluiten aan bij de in het project al eerder geformuleerde leerroutes voor het vmbo.


auteur extern: Vliegenthart, Madeleine
jaar van uitgave: 2020

Sjoers, S., Laan, A. van der, & Vliegenthart, M. (2020). Rekenen in de profielvakken : Lessuggesties Passende perspectieven vmbo-bb/kb. Enschede: SLO.