Opdrachten biologie

28 januari 2020

Op deze pagina's staan zes opdrachten voor biologie die betrekking hebben op een of meer hogere denkvaardigheden. Ze zijn bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voorzien van een toelichting voor de docent.


  = Analyseren   = creëren   = Evalueren

analyseren, creëren en evalueren
​Hogere denkvaardigheid ​Omschrijving ​Leerjaar ​Niveau ​Download
FWanalyseren Spuiten, slikken, of toch anders...?
In deze opdracht gaan leerlingen onderzoeken op welke manier paracetamol kan worden gebruikt en hoe deze stof als medicijn door het lichaam gaat. Leerlingen passen daarmee de kennis toe die is opgedaan bij het verteringsstelsel en het bloedvatenstelsel.
​2-3 ​havo/vwo

download (pdf, 318 kB)

download (docx, 189 kB)

Je zal de spitsmuis maar zijn...
Bij deze opdracht gaan de leerlingen zelf een voedselweb maken met behulp van gegevens over organismen. Aan de hand van het zelfgemaakte voedselweb beantwoorden de leerlingen analysevragen. Er worden veranderingen aangebracht in de voedselketens. Het is aan de leerling om te analyseren wat er dan gaat gebeuren.
​1-3 ​havo/vwo

​​download (pdf, 342 kB)

download (docx, 534 kB)

HOERA, een meisje
Aan de hand van een Concept Cartoon verdiepen leerlingen zich in de vraag hoe het komt dat een meisje een meisje is. Een Concept Cartoon is de visuele presentatie van een alledaagse situatie. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt met verschillende korte teksten commentaar op die situatie gegeven. Aan het eind van de opdracht (in dit geval over de genen van een meisje) geeft elke leerling een beargumenteerde oplossing of verklaring. Deze opdracht kan op twee manieren worden aangepakt, namelijk met gegeven korte teksten of met zelf bedachte korte teksten.

​1-2-3 vmbo/havo/vwo

download (docx, 634 kB)

download (pdf, 353 kB)

Samenvatten met een Sudoku: Stevigheid en beweging
Hogere denkvaardigheden kunnen ook toegepast worden op de bestaande methoden. Soms door een opdracht iets aan te passen, soms door op een speciale manier het hoofdstuk samen te vatten.
Deze opdracht is bedoeld aan het eind van het thema stevigheid en bewegen.
Deze opdracht laat de leerling aan de hand van een Sudoku de relaties zoeken tussen de verschillende paragrafen van dit hoofdstuk.
​1 ​vmbo-bk

download (pdf, 198 kB)

download (docx, 116 kB)

Oren en ogen om jaloers op de te zijn!
De leerlingen gaan met een onderzoeksvraag aan de slag en doen onderzoek aan de hand van de bronnen in de methode, daarnaast zoeken ze andere bronnen om zintuigen van een dier te vergelijken met die van een mens.
Van gevonden informatie wordt een artikel geschreven volgens een structuur die het gebruik van vaktaal helpt te ondersteunen. Dit wordt in de les geoefend. De docent en leerlingen geven elkaar feedback op de artikelen.
​1-2 ​vmbo-kgt

download (pdf, 348 kB)

download (docx, 145 kB)

Van zaad tot plant
Bij het bewerken van opdrachten uit de methode kan het helpen de volgorde van de opdrachten te veranderen. In de hoofdstukken over planten in biologie-methodes voor onderbouw is aandacht voor het kiemen van zaadplanten.
Veelal wordt aan de leerlingen de opdracht gegeven volgens een voorgeschreven practicum om zaad te laten kiemen, meestal van tuinkers of bonen/erwten. Dit kiemen/ontwikkelen van planten wordt door leerlingen gevolgd. Over het algemeen maken ze daar grafieken van en doen metingen.
Deze opdracht is een voorbeeld hoe aan dit thema hogere denkvaardigheden kunnen worden toegevoegd.
​1 ​vmbo-t/havo/
vwo

download (pdf, 517 kB)

download (docx, 416 kB)

Een nieuw verblijf!
Aan de hand van ontwerpstappen denken leerlingen na over de inrichting van een nieuw verblijf voor een dier naar keuze. Ze doen in verband hiermee onderzoek naar de leefomstandigheden van het dier. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het ontwerpen van het dierenverblijf, waarbij ook rekening gehouden moet worden met bezoekers en verzorgers van het dier.
1-​3 vmbo/​havo/vwo

​​download (pdf, 331 kB)

download (docx, 353 kB)

Menselijk gedrag
Bij biologie wordt in de lessen aandacht besteed aan het gedrag van dieren. Maar even interessant of misschien wel interessanter is het gedrag van mensen. In deze opdracht gaan leerlingen zelf onderzoek doen (volgens een stappenplan) naar lichaamstaal. De resultaten worden gepresenteerd.
​2-3 ​vmbo-t/​havo/vwo

​​download (pdf, 234 kB)

download (docx, 197 kB)

Voedsel; hoe kies je bewust?
Aan de hand van wat leerlingen zelf al weten en na aangereikte informatie over keurmerken, buigen leerlingen zich over de vraag hoe je bewust keuzes kunt maken bij het kopen van voedsel. Daarbij worden zij gestimuleerd om producten te vergelijken op grond van zelfbedachte criteria.
1-​3 vmbo-t/​havo/vwo

​​download (pdf, 310 kB)

download (docx, 320 kB)

Walvisjacht verantwoord?
Leerlingen gaan zich in deze opdracht een mening vormen over de walvisjacht in Japan. Is deze jacht nodig en mag de Japanner nog walvisvlees eten? Om de vaardigheid ´evalueren´ te oefenen doen de leerlingen een peer-beoordeling.
​1-3 ​​havo/vwo

​​download (pdf, 396 kB)

download (docx, 533 kB)

Zie het antwoordmodel (pdf, 838 kB).