Referenties biologie

16 oktober 2019

Boersma, K. Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Oever, L. van den, & Zande, P.A.M. van der (2005). Vernieuwd biologieonderwijs. Van 4 tot 18 jaar. Utrecht: CVBO.

CVBO. (2010). Voeding in mens en maatschappij. Voorbeeldmateriaal bij het nieuwe examenprogramma biologie. Verkregen op 18 december 2013 van http://www.betanova.nl/slo.nl/downloads/lmp/BiologieHavo/.

Dijk, G. van, Hajer, M., Scharten, R. & Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: SLO

Ennis, R.H. (1985). A logical basis for measuring critical thinking skills. Educational Leadership, 43 (2), 44-48.

Halpern, D.F. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: Dispositions, skiils, structure training, and metacognitive monitoring. American psychologist, 53(4), 449-455

Janssen, F. (2006). BioLogen. Denkgereedschap voor het biologieonderwijs. Leiden: ICLON.

Kamp M. (2004). Leuker kunnen we het wél maken - het succes van concept cartoons. Niche, bulletin voor het onderwijs in de biologie 35, 3, 30-33

Leeuw, van der, B. & Meestringa, T. Genres in schoolvakken. Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho

Morelis, H. (2004). Slimme opdrachten. Opdrachten voor hoogbegaafde leerlingen bij het vak Biologie. Enschede: SLO.

Naylor S. & Keogh B. (2000). Concept cartoons in science education. Sandbach: Millgate House Publishers

Naylor S. & Keogh B. (2013). Concept cartoons: What have we learnt? Journal of Turkish Science Education, 10:1, 3-11

Olofson, F., Legierse, A. & Boschhuizen, R. (2012). Ruim en evenwichtig. Oordeelsvorming in de biologieles. NVON, publicatie 71. Meppel: Euradius.

Ottevanger, W., Oorschot, F., Spek, W., Boerwinkel, D.J., Eijkelhof, H., Vries, M. de, Hoeven, M. van der, & Kuiper, W. (2014). Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo. Enschede: SLO

Spek, W. & Rodenboog-Hamelink, M. (2011). Natuurwetenschappelijke vaardigheden in de onderbouw havo-vwo. Enschede: SLO.