Opdrachten aardrijkskunde

29 april 2024

Op deze pagina's staan zes opdrachten voor aardrijkskunde die betrekking hebben op een of meer hogere denkvaardigheden. Ze zijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voorzien van een toelichting voor de docent.

= analyseren   = Creëren   = Evalueren

​Hogere denkvaardigheid ​Omschrijving ​Leerjaar ​Niveau ​Download
FWanalyseren50x50.png Minderheden in de VS
In deze opdracht wordt een kaart gebruikt om een bepaald patroon over minderheden in de VS te beschrijven.
​2 ​havo/vwo

download (pdf, 207 kB)

download (docx, 159 kB)

​Klimaatgrafiek
Grafieken lezen en interpreteren vereist nauwkeurigheid. Verschillende klimaatgrafieken worden met elkaar vergeleken en op de juiste plaats op de wereldkaart gezet..
​1-2 vmbo/​havo/vwo

​​download (pdf, 186 kB)

download (docx, 162 kB)

FWevalueren50x50.png Cultuur in Azië
Vijf foto's uit Azië (Japan), één hoort er niet bij. Koppel foto's aan elkaar en aan geografische kennis.
​3 ​havo/vwo

​​download (pdf, 295 kB)

download (docx, 336 kB)

​Ruimte voor de rivier
Beslissingen nemen op grond van verschillende scenario's. Maak een keuze waar de rivier kan overstromen om zo de stad te redden.
​2 ​vmbo/​havo/vwo

​​download (pdf, 240 kB)

download (docx, 237 kB)

​Gesteenten
Op grond van gegeven informatie onderzoeksvragen maken over verschillende gesteenten.
​3 ​havo/vwo

​​download (pdf, 71 kB)

download (docx, 83 kB)

​Ontwerp een woonwijk
Aan de hand van een basiskaart een woonwijk ontwerpen en daarbij een aantal regels volgen.
​1 ​vmbo/​havo/vwo

​​download (pdf, 137 kB)

download (docx, 118 kB)

Reisverslag Midden Westen
Reizend langs verschillende stadjes in de VS van de 20e eeuw wordt de opbouw van de Amerikaanse stad ontdekt.
​1-2 ​vmbo

​download (pdf, 383 kB)

download (docx, 759 kB)

​Arm en rijk
Welke belangrijke begrippen over het onderwerp Arm en rijk staan met elkaar in verbinding? Zoek het uit met deze opdracht.
​1 ​vmbo

download (pdf, 184 kB)

​download (docx, 96 kB)

China, wereldmacht
Wat maakt China tot een wereldmacht? Formuleer de criteria en geef een oordeel.
​3 ​havo/vwo

download (pdf, 146 kB)

download (docx, 78 kB)

Bevolking
Is er een hiërarchie aan te brengen in een negental begrippen over bevolking? Probeer het met de bevolkingsdiamant.
​1 ​vmbo/havo/
vwo

download (pdf, 145 kB)

download (docx, 90 kB)

Zie het antwoordmodel (pdf, 446 kB).