Hoe begeleid je het leren?

5 februari 2024

Onderstaande vragen worden op deze pagina beantwoord:

Welke vaardigheden heeft een leraar nodig om 10-14 leerlingen te kunnen coachen?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het Tienercollege Gorinchem

Formuleer voor de 10-14 leraar zichtbaar gedrag en ondersteun middels intervisievormen, het leren van het team op de verwachtingen ten aanzien van verzorgen en begeleiden van het onderwijs. Bijvoorbeeld een 10-14 leraar:

 • Stelt vragen over proces en inhoud
 • Luistert naar leerlingen en laat hen zelf verwoorden
 • Vraagt leerlingen om het doel van het leren van deze dag/dit moment
 • Vraagt leerlingen naar hun eigen criteria en argumenten
 • Reflecteert met leerlingen en ten aanzien van eigen handelen
 • Vraagt actief feedback binnen het team
 • Formuleert eigen leervragen
 • Is congruent, practice what you preach
 • Geeft feedback ten aanzien van taak, proces en zelfregulatie
 • Geeft een rijke, maar beknopte instructies, goed afgestemd op beheersings/kennisniveau van de leerlingen van de (instructie)groep
 • Zorgt voor een goede begeleide inoefening van kennis en vaardigheden
 • Kan leerlingen ondersteunen bij vergroten van studievaardigheden
 • Is altijd bereid om weer met een leerling door te gaan
 • Biedt de veiligheid om fouten te maken.

Joana Oliveira, NOVA Tienercollege Dordrecht

Wij hebben een profiel (pdf, 157 kB)  voor onze leraren opgesteld. Heel kort samengevat: flexibel, creatief, open voor ontwikkelen en onderzoeken, ruimte nemen en ruimte geven aan de leerlingen

Hoe ziet peer-learning eruit bij 10-14?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het Tienercollege Gorinchem

Belangrijk is om tot onderbouwde feedback te komen. Geef leerlingen daarom feed up, door verwachtingen uit te spreken. Betrek leerlingen actief bij het formuleren van de feed up. Vraag leerlingen bij een opdracht criteria te formuleren waaraan het eindproduct moet voldoen. Geef gedurende het werken aan een taak per fase feedback, aan de hand van de besproken feed up. Geef de leerlingen na afloop enkele criteria om bij eindproducten van anderen peerfeedback te geven.
Hier staat een voorbeeld voor bovenstaande feedback.