Doelen

5 februari 2024

Onderstaande vragen worden op deze pagina beantwoord:

Welke opbrengsten van curriculum.nu kunnen we al mee gaan nemen in ons onderwijs?

Hanna Beuling, SLO

Op dit moment starten curriculum herzieningstrajecten voor bepaalde vakken. De bouwstenen die curriculum.nu hebben opgeleverd, zijn hierbij één van de uitgangspunten. Welke onderdelen en hoe deze in de uiteindelijke kerndoelen zullen worden opgenomen, is nog niet duidelijk. Dit zal in samenwerking met het onderwijsveld worden bepaald. Meer informatie hierover vind je op de pagina actualisatie. 
Vanwege deze ontwikkelingen raden we nu niet aan bouwstenen van curriculum.nu op te nemen in het curriculum.

Hoe zorg je ervoor dat doelen aansluiten bij het niveau van de doelgroep?

Dorien Stals, SOOOOL Horst

Er is veel open source materiaal dat op niveaugroepen is ingedeeld. Leerlingen hebben een niveau. Dat brengen ze in. Als leerlingen eigen onderzoeksvragen mogen maken dan is er verschil tussen een basis-leerling en een havo-leerling.

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Maak ook gebruik van adaptieve leermiddelen. Op die manier heb je als leraar continu inzicht in beheersingsniveau en stel je jezelf in staat om optimaal te differentiëren.

Hoe kunnen leerlingen zelf doelen kiezen?

Liesbeth Pennewaard en Hanna Beuling, SLO

Als school bepaal je welke doelen leerlingen moeten behalen, welke doelen goed, maar niet noodzakelijk zijn en in hoeverre leerlingen aan eigen doelen werken. Als je leerlingen op vakniveau ook zelf doelen wilt laten kiezen, is er meer nodig dan een leerdoelenkaart. Ze hebben overzicht nodig van alle leerdoelen en de daarbij behorende beheersingsniveaus. Dan krijgen ze inzicht in wat ze beheersen en waar ze naar toe gaan.

Op het gebied van vaardigheden kan een mentor een leerling uitdagen, zijn eigen doelen te stellen. Vaak weet een leerling zelf waar hij tegen aanloopt op school en kan dit dan, met of zonder hulp, omzetten in een doel voor een bepaalde periode. Sommige leerlingen lopen nergens tegenaan of vinden het lastig zichzelf hierin uit te dagen. Door vragen te stellen, te luisteren en waar nodig opties te geven, komt een leerling tot zijn persoonlijke doelen.

Welke doelen moeten gehaald worden?

Maaike Rodenboog, SLO

Leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs en van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, de 10 -14 leerlingen, hebben te maken met de kerndoelen voor primair onderwijs en de kerndoelen voor onderbouw voortgezet onderwijs. Dit zijn aanbodsdoelen. Deze doelen worden aangeboden aan alle leerlingen. Op welk niveau deze doelen worden aangeboden en hoe ze worden beoordeeld is niet vastgelegd. Dit biedt heel veel ruimte aan leraren (of leerlingen) om zelf keuzes te maken rond het niveau waarop doelen kunnen worden gehaald.

Een uitzondering daarop zijn de kernvakken taal/Nederlands, rekenen en Engels. Voor deze vakken bestaan referentiekaders met streefdoelen. Deze beschrijven niveaus voor leerlingen in het primair onderwijs en de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs onderbouw.

SLO heeft voor de verschillende vakken en leergebieden specifiek voor 10-14 onderwijs leerdoelkaarten ontwikkeld, met voorbeelden hoe 10-14 scholen dit hebben uitgewerkt.toon meer