Doelen

27 september 2021

Onderstaande vragen worden op deze pagina beantwoord:

Hoe integreer je de beschrijvingen uit de voorstellen van Curriculum.nu met doelen in je lesprogramma?

Moniek Warmer, SLO

De beschrijvingen van de leergebieden van Curriculum.nu zijn opgebouwd in ‘grote opdrachten’ en ‘bouwstenen’. De bouwstenen zijn uitgewerkt voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Bij alle bouwstenen in alle leergebieden is de titel van de bouwsteen heel helder geformuleerd zodat er direct een verbinding met een inhoud van een eigen programma ontstaat.

  • Bijvoorbeeld: bouwsteen 2.1 Artistieke expressie.
    Bij een ontwikkelde les of opdracht kun je je dan als leraar afvragen: kunnen de leerlingen zich op een eigen manier in een artistieke vorm uitdrukken? Of gaat het hier om het aanleren van een techniek of vaardigheid? Dan werken de leerlingen aan bouwsteen 3.1 ‘artistieke technieken en vaardigheden.

Een eerste stap is om bij het huidige lesprogramma de bouwstenen van de leergebieden te zoeken die met dezelfde leerinhoud te maken hebben. Daarna kan gekeken worden of door de bouwstenen de lessen verdiept of verbreed kunnen worden, en of er vanuit andere leergebieden bouwstenen aan toegevoegd kunnen worden. Verschillende leergebieden maken gebruik van die de bouwstenen beschrijven. Op die manier kan het team of kunnen collega’s met elkaar schuiven aan de kern van de inhoud van het onderwijs. Vooralsnog zijn de kaartjes niet digitaal te vinden. Al wel kan er geoefend worden met de leerdoelkaarten. Zo kan bij de kernen Materie en Energie van de leerdoelkaart Scheikunde samenhang gevonden worden met een beeldende opdracht of met muziek, dans, theater.

Hoe zorg je ervoor dat doelen aansluiten bij het niveau van de doelgroep?

Dorien Stals, SOOOOL Horst

Er is veel open source materiaal dat op niveaugroepen is ingedeeld. Leerlingen hebben een niveau. Dat brengen ze in. Als leerlingen eigen onderzoeksvragen mogen maken dan is er verschil tussen een basis-leerling en een havo-leerling.

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Maak ook gebruik van adaptieve leermiddelen. Op die manier heb je als leraar continu inzicht in beheersingsniveau en stel je jezelf in staat om optimaal te differentiëren.

Hoe kunnen leerlingen zelf doelen kiezen?

Liesbeth Pennewaard en Hanna Beuling, SLO

Als school bepaal je welke doelen leerlingen moeten behalen, welke doelen goed, maar niet noodzakelijk zijn en in hoeverre leerlingen aan eigen doelen werken. Als je leerlingen op vakniveau ook zelf doelen wilt laten kiezen, is er meer nodig dan een leerdoelenkaart. Ze hebben overzicht nodig van alle leerdoelen en de daarbij behorende beheersingsniveaus. Dan krijgen ze inzicht in wat ze beheersen en waar ze naar toe gaan.

Op het gebied van vaardigheden kan een mentor een leerling uitdagen, zijn eigen doelen te stellen. Vaak weet een leerling zelf waar hij tegen aanloopt op school en kan dit dan, met of zonder hulp, omzetten in een doel voor een bepaalde periode. Sommige leerlingen lopen nergens tegenaan of vinden het lastig zichzelf hierin uit te dagen. Door vragen te stellen, te luisteren en waar nodig opties te geven, komt een leerling tot zijn persoonlijke doelen.

Welke doelen moeten gehaald worden?

Maaike Rodenboog, SLO

Leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs en van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, de 10 -14 leerlingen, hebben te maken met de kerndoelen voor primair onderwijs en de kerndoelen voor onderbouw voortgezet onderwijs. Dit zijn aanbodsdoelen. Deze doelen worden aangeboden aan alle leerlingen. Op welk niveau deze doelen worden aangeboden en hoe ze worden beoordeeld is niet vastgelegd. Dit biedt heel veel ruimte aan leraren (of leerlingen) om zelf keuzes te maken rond het niveau waarop doelen kunnen worden gehaald.

Een uitzondering daarop zijn de kernvakken taal/Nederlands, rekenen en Engels. Voor deze vakken bestaan referentiekaders met streefdoelen. Deze beschrijven niveaus voor leerlingen in het primair onderwijs en de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs onderbouw.

SLO heeft voor de verschillende vakken en leergebieden specifiek voor 10-14 onderwijs leerdoelkaarten ontwikkeld, met voorbeelden hoe 10-14 scholen dit hebben uitgewerkt.toon meer