Overwegingen vooraf

16 juni 2020

  • Waarom willen wij een 10-14 school beginnen?
  • Welke soorten/typen 10-14 scholen zijn er?
  • Hoe weet ik welke benadering goed bij ons zou passen?
  • Wat is belangrijk in het ontwikkelproces. Welke 'beren op de weg' zijn er (geweest)?
  • Zijn er ervaringen met overgang naar vo op 14-jarige leeftijd? Hoe is dit geregeld? Wat is (on)mogelijk?

De antwoorden op deze vragen worden gegeven door experts, teamleiders en leraren en zijn te vinden op de website van 1014onderwijs.

Heb je andere vragen over dit thema, of wil je je ervaringen delen door antwoorden te geven of aan te vullen, stuur dit naar kwartiermakers@1014onderwijs.nl