Waarmee leren zij?

5 februari 2024

Onderstaande vragen worden op deze pagina beantwoord:

Hoe zoeken we leermiddelen bij de doelen?

Suzanne Sjoers, SLO

Voor de vakken rekenen en wiskunde wordt op 1014-scholen vaak gekozen voor het werken uit een bestaande reken- en wiskundemethode omdat de doelen voor deze vakken lastig te koppelen zijn aan thema’s of projecten. Veel 1014-scholen werken met digitale methoden, omdat leerlingen hiermee op hun eigen niveau kunnen werken. Aandachtspunt bij de vakken rekenen en wiskunde is dat er overlap zit in de doelen.

Wat zijn de voor- of nadelen van het gebruiken van methodes?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Voordelen:

 • Aansluiting op methodisch werken/zelfde methodes van vervolgonderwijs.
 • Leren werken met methodische materialen.
 • Methode geeft basis (bijvoorbeeld bij MVT en wiskunde) waar vanuit de leraar binnen thema´s kan samenwerken met andere leraren.

Nadelen:

 • De structuur van methodes komt niet of nauwelijks overeen met de als school gekozen thema´s.
 • Wisselen naar ander niveau vraagt andere boeken/materialen.

Joana Oliveira, NOVA Tienercollege Dordrecht

Voordelen:

 • Er zijn steeds meer interessante en flexibele methodes, die echt ruimte bieden aan persoonlijke leerroutes én daarbij ook de leraar nog voldoende houvast bieden (denk aan de methodes van Blink voor zowel po als vo).
 • Je hoeft niet zelf alles te maken.

Nadelen:

 • Een methode doet niet altijd wat er wordt belooft.
 • Of het past niet precies bij wat je wilt doen.
 • Kan erg kostbaar zijn als je het niet ten volle benut.

Welke digitale bronnen zijn beschikbaar?

Pieter Snel, eerder werkzaam op het TienerCollege Gorinchem

Voorbeelden:

 • Ster collecties
 • actuele en verrijkende taken zoals Thiemo van Thieme Meulenhoff
 • Schooltv beeldbank
 • Andere tijden/Nieuwsuur in de klas.

Joana Oliveira, NOVA Tienercollege Dordrecht

Als het gaat om zaken als LessonUp, Gynzy, Snappet enz… is de lijst waarschijnlijk te lang om op te sommen.