Organisatorisch

16 juni 2020

  • Wat moet je vooraf allemaal afstemmen/regelen?
  • Hoe betrek je leraren uit de bovenbouw bij de ontwikkelingen op een 10-14 school en hoe verbind je beide werelden?
  • Hoe verbind je het primair en voortgezet onderwijs?
  • Hoe kan je omgaan met de verschillen in cao van het po en vo gericht op gelijkheid van collega's?
  • Hoe ziet de samenwerking tussen po en vo eruit? Wie speelt welke rol?
  • Zijn alle leerlingen van de 10-14 school samen in een gebouw?
  • Is het gebouw een po of vo school?
  • Is er ook buitenschools leren?

De antwoorden op deze vragen worden gegeven door experts, teamleiders en leraren en zijn te vinden op de website van 1014onderwijs.

Heb je andere vragen over dit thema, of wil je je ervaringen delen door antwoorden te geven of aan te vullen, stuur dit naar kwartiermakers@1014onderwijs.nl