Vakportaal burgerschap

25 november 2021

Deze pagina's gaan over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Je vindt hier informatie over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en geschikte voorbeeldmaterialen. Ook vind je er voorbeelden van scholen die al werken vanuit een visie op burgerschap, informatie over de maatschappelijke stage, filmpjes, agenda en nieuws.

Contactpersoon: Annette van der Laan

thema's

Thema_curriculum toetsing en verantwoording

burgerschap

Onderwijsaanbod voor Burgerschap algemeen

Thema_Burgerschap

democratie en participatie

Onderwijsaanbod voor democratie en participatie

Thema_Geschiedenis PO_SO

identiteit

Onderwijsaanbod voor identiteit en diversiteit

Thema_Probleemoplossen

persoonsvorming

Verkenning van de wijze waarop scholen invulling geven aan persoonsvorming