Veelgestelde vragen

29 juni 2020

Welke typen 10-14 scholen zijn er? Hoe zet je het curriculum van een 10-14 school in elkaar?

Op deze plek brengen we veel gestelde vragen en antwoorden over 10-14 onderwijs bij elkaar. Ze zijn gesteld tijdens studiedagen of conferenties. Experts, teamleiders en leraren geven antwoord.

Vragen 10-14

Overwegingen vooraf

Organisatorisch Wet- en regelgeving

Visie

Doelen Wat leren zij? Hoe leren zij? Wanneer leren zij?

Met wie leren zij?

Hoe begeleid je het leren?

Waarmee leren zij?

Hoe toets je het leren?

Staat uw vraag er niet bij? Of hebt u een aanvullend antwoord? Mail dan naar l.stoffers@slo.nl.
Zo houden we samen dit overzicht actueel.

Spinnenweb

Misschien herken je hierboven de vragen van het spinnenwebmodel van SLO. Het bestaat uit een kern en draden die verwijzen naar de onderdelen van het leerplan. Het visualiseert de samenhang binnen het leerplan en de (breekbare) relatie tussen alle onderdelen. Als je één draad van een spinnenweb beweegt, zorg er dan voor dat alle draden soepel meebewegen, anders breekt het web.

Om te kunnen bepalen wat er nodig is in het curriculum, stel je als 10-14 school eerst de visie vast. Van daaruit kun je gaan werken aan de vraag: ‘wat willen wij dat onze leerlingen aan het eind van deze opleiding beheersen en vaardig in zijn?’ Vervolgens werk je alle spinnenwebdraden uit.

Grip krijgen op het curriculumontwerpproces

Dat kan met de ontwikkelkaarten. Hier vind je vragen voor de analyse- ontwerp- en evaluatiefase. Ze leiden je verder in het denkproces. Met je team selecteer je vragen zoals ‘Wat hebben we geleerd uit eerdere verandertrajecten?’ en ‘Welke inzichten van buiten school gaan we benutten?’ voor de analyse. Voorbeelden van  evaluatievragen zijn ‘Is iedereen betrokken bij de ontwikkeling? Hebben we voldoende balans tussen kern- en keuzeonderdelen?’

Zorg voor een brede en diverse kring van leraren uit primair en voortgezet onderwijs om een goed beeld te hebben van de praktijk en aan te sluiten op ontwikkelingen die in de scholen worden ingezet. Pieter Snel

Kerndoelen

Neem ook een kijkje bij de kerndoelen voor primair onderwijs en de kerndoelen voor onderbouw voortgezet onderwijs en stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat willen wij de leerlingen leren?
  • Waarom willen wij dat de leerlingen dit leren?
  • Hoe ziet het onderwijs eruit?

Tot slot een laatste tip

De snelste manier om te ontdekken of het ontwerp van het curriculum werkt, is door (kleine) pilots uit te zetten en deze met leerlingen en collega’s te evalueren.