Domein H: Keuzeonderwerpen

13 december 2019

Het domein H Keuzeonderwerpen geeft de scholen ruimte om naast het verplichte programma 'eigen' onderdelen toe te voegen. Voor havo is hier 20 uur verplicht gesteld; voor vwo is dit 40 uur.

Als mogelijke keuzeonderwerpen stelde de vakvernieuwingscommissie voor:

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • ondernemerschap;
 • e-commerce;
 • alternatieve vormen van financiering zoals crowdfunding;
 • beleggingsanalyse;
 • managementgames;
 • elementen van boekhouden;
 • bedrijfseconomische redenen outsourcing/offshoring;
 • internationalisering, bijvoorbeeld:
  • de betekenis van de liberalisering van de wereldeconomie voor individuele bedrijven;
  • gevolgen van internationalisering voor productie-, arbeids- en vermogensstromen​.
Hierbij kan worden opgemerkt dat deze lijst is opgesteld in 2014 en dat het 'algemeen' is verwoord. Op het moment van schrijven spelen andere issues. Hierbij valt op het gebied van ondernemerschap te denken aan:
 • sociaal ondernemerschap;
 • circulair ondernemen;
 • decarbonization.
Maar er zijn ook andere trends die spelen. Denk aan:
 • big data;
 • de netwerkeconomie in combinatie met regionale samenwerking.
U kunt het onderdeel keuzeonderwerpen gebruiken om actuele ontwikkelingen binnen de bedrijfseconomie die zich nog niet hebben vertaald in centraal examenstof mee te nemen om zelf met de klas de veranderingen in de omgeving te ontdekken en te duiden. Dit is natuurlijk een keuze van de sectie. Deze keuze kan dienen om de onderlinge dynamiek en de weetgierigheid te structureren. ​