Subdomein C1: Interne organisatie

13 december 2019

Het subdomein C1 is onderdeel van het domein C 'Interne organisatie en Personeelsbeleid'. In domein C ligt het accent op het interne functioneren van organisaties en het hieraan gerelateerde personeelsbeleid. Dit domein benadrukt, dat de wijze waarop organisaties zijn georganiseerd, niet statisch is.

Een organisatie moet zich vernieuwen gezien de veranderende omgeving waaraan zij onderhevig is. Zeker in een concurrerende omgeving is het bestaansrecht van een organisatie niet gegarandeerd. Wat maakt de onderneming succesvol? Hoe kan haar interne organisatie en personeelsbeleid hieraan bijdragen? Wat motiveert werknemers om zich in te zetten voor de organisatie? Ook maakt dit domein duidelijk, dat veel organisatieactiviteiten in samenwerking met andere organisaties tot stand komen. Het subdomein C2 'Personeelsbeleid' is onderdeel van het CE.

Het subdomein C1 heeft de volgende eindtermen:

  • De kandidaat kan de interne organisatie (inclusief de taken van het management en de stijlen van leiderschap) van een organisatie beschrijven en deze relateren aan de doelstelling en aard van de organisatie (havo en vwo).​
  • De kandidaat kan de interne organisatie beschrijven en verklaren aan de hand van de belangrijkste historische en hedendaagse organisatietheorieën (alleen vwo).

De inhoudelijke uitwerking van de twee genoemde eindtermen voor wat betreft C1 is in het rechtermenu te vinden onder Downloads. Tevens is er voorbeeldmateriaal rond domein C gemaakt, waarbij vooral gekeken is naar andere didactische werkvormen.