Subdomeinen E1 en E3

13 december 2019

Het subdomein E1 'Doel en organisatie van marketingactiviteiten' en het subdomein E3 'Marketing vanuit het perspectief van de consument en de samenleving' zijn onderdeel van het domein E 'Marketing'. Dit domein maakt de leerling vertrouwd met marketing en de functies daarvan.

Marketing gaat over de klantwaardepropositie van de organisatie, waarin de meerwaarde voor de klant centraal staat. Dat is meer dan het aanbieden van een goed product en reclame maken. De verkoop zelf is maar een transactie. De vraag is hoe de beleving en perceptie van de klant (ook over de tijd) aansluit op het product en de organisatie, en vice versa. Dit domein laat de leerling zien wat marketing inhoudt, welke instrumenten een organisatie kan hanteren om haar marketingdoelstellingen te bereiken en hoe marketing uitwerkt op de consument en de maatschappij. Het subdomein E2 is onderdeel van het CE. Het subdomein E1 geldt voor havo en vwo; het subdomein E3 geldt alleen voor vwo.