Het maken van schoolexamens

13 december 2019

In deze handreiking hebben we in het voorbeeldlesmateriaal veel suggesties gedaan voor andere manieren van toetsing (anders dan het schriftelijke tentamen).

Deze voorbeelden zijn te vinden bij het onderdeel 'de eindtermen van het schoolexamen'. Suggesties hiervoor kunnen gemaild worden, zodat ze in de handreiking kunnen worden opgenomen.