Onderdelen naar keuze van de school

13 december 2019

Het examenprogramma houdt expliciet de mogelijkheid open dat de sectie of school eigen inhouden (kennis en vaardigheden) toevoegt en die ook toetst in het schoolexamen. Het is niet noodzakelijk dat deze onderdelen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. In de vormvoorschriften voor het schoolexamen staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voor leerlingen verschillend kunnen zijn.

Ruimte in het programma

De vrijheid van scholen om het schoolexamen vorm te geven is sinds het nieuwe tweede-faseprogramma (2007) in drie opzichten vergroot:

  • Scholen kunnen domeinen waarop het centraal examen betrekking heeft laten terugkeren in het schoolexamen.
  • Scholen kunnen ervoor kiezen vakonderdelen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan, op te nemen in het schoolexamen.
  • Deze onderdelen kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de individuele leerling inhoudt.

Zie ook Domein H Keuzeonderwerpen voor verschillende mogelijkheden om onderwerpen aan het programma toe te voegen.