Handelingswerkwoorden

13 december 2019

Leerdoelen zoals eindtermen bevatten altijd een inhoudscomponent en een handelingscomponent. Met een zogenoemd 'handelingswerkwoord' wordt aangegeven welk gedrag (handelingen) er van leerlingen verwacht wordt in combinatie met de beschreven vakinhoud.

Ook in toetsopgaven staat meestal met een handelingswerkwoord aangegeven wat voor handeling de leerlingen moeten uitvoeren. Er zijn verschillende indelingen van werkwoorden/handelingen die zinvol kunnen zijn bij het formuleren van leerdoelen of toetsopgaven. Al deze indelingen kunnen gebruikt worden om meer bewust het gewenste (denk-)gedrag van leerlingen te stimuleren en te toetsen, o.a. door een bewuster gebruik van werkwoorden.

Bij bedrijfseconomie is de Taxonomie van Bloom vertaald naar de gebruikte handelingswerkwoorden (pdf, 23 kB).