Toetsen in het schoolexamen

20 oktober 2023

Hier worden suggesties voor de invulling van het schoolexamen gegeven, voor zowel de leerstof als de toetsing.

  • Een uitwerking van de eindtermen van het schoolexamen, met een omschrijving van de doelen, eventuele contexten en 'inhouden';
  • onderdelen naar keuze van de school: u kunt de stof voor het SE uitbreiden met eigen keuzes;
  • criteria, tips en voorbeelden voor het maken van schoolexamens;
  • een checklist voor de kwaliteit van het schoolexamen.

De eindtermen die alleen in het schoolexamen aan bod komen zijn in deze handreiking door SLO voorzien van een toelichting en suggesties voor te hanteren financiële events, lesmateriaal en toetsing. Belangrijk: deze suggesties zijn niet bindend. De gepresenteerde voorstellen hebben het karakter van voorbeelden, suggesties, advies, kortom: van een handreiking.

Daarbij willen we nadrukkelijk vermelden dat in het schoolexamen, in tegenstelling tot in het centraal examen, meer ruimte is om behalve cognitieve vaardigheden ook andere vaardigheden systematisch te toetsen. Als dergelijke opdrachten goed ontwikkeld zijn, kunnen ze een grote motiverende werking hebben en kunnen ze langer beklijven.

Voorbeelden van toetsing op het gebied van het centraal examen staan op de website van het CvTE.